Το Ερευνητικό Πρόγραμμα

Η ΕΦΑ Σερρών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών υπό τη διεύθυνση της Προϊσταμένης της δρ. Δημητρίας Μαλαμίδου, και του Καθηγητή Κλασικής αρχαιολογίας Δημήτρη Δαμάσκου σχεδίασαν πενταετές ερευνητικό πρόγραμμα (2019-2023) με στόχο τη μελέτη της προχριστιανικής ακρόπολης της Αμφίπολης, εκεί όπου είχε αναπτυχθεί ο πυρήνας της αρχαίας και βυζαντινής πόλης.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην περαιτέρω ανασκαφική και τοπογραφική διερεύνηση της ακρόπολης της Αμφίπολης, εκεί όπου ανασκάφηκαν, κυρίως τις δεκαετίες του 1960 και του 1970, τμήματα των τειχών της πόλης, πρωτοβυζαντινές βασιλικές, μία ρωμαϊκή έπαυλη με ψηφιδωτά, ένα δημόσιο οικοδόμημα των ρωμαϊκών χρόνων και τμήματα κλασικών οικιών. Η νέα έρευνα αποσκοπεί σε μια ολοκληρωμένη διερεύνηση των οικοδομικών φάσεων και του πολεοδομικού σχεδίου του τμήματος της πόλης που βρισκόταν στους δύο λόφους στους οποίους εκτεινόταν ο πυρήνας της Αμφίπολης από τα κλασικά ως και τα πρώιμα βυζαντινά χρόνια. Προβλέπεται η πληρέστερη τεκμηρίωση των κτισμάτων που ανασκάφτηκαν ήδη, κάποια από αυτά μόνον τμηματικά, αλλά και η αποκάλυψη νέων, από την οποία θα μπορεί να προκύψει η διαχρονική εξέλιξη του οικοδομικού ιστού του κεντρικού τμήματος της πόλης.

  • Για τον λόγο αυτό προγραμματίστηκαν τα εξής:
    Ανασκαφή στα σημεία όπου είχαν εντοπίστεί σε παλαιότερες ανασκαφές τμήματα προχριστιανικών κτηρίων.
  • Διασκόπηση στο σύνολο της έκτασης που καταλαμβάνει η Ακρόπολη με γεωραντάρ, προκειμένου να εντοπιστούν λιθοδομές στο μη ανεσκαμμένο υπέδαφος.
  • Καταγραφή των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών που προέρχονται από κτίσματα της κλασικής και ελληνιστικής εποχής και, είτε κείνται στο χώρο, είτε βρίσκονται εντοιχισμένα στις βασιλικές και στο υστερορρωμαϊκό τείχος.


Με τις εργασίες συμπληρώνονται αφενός οι γνώσεις μας για τα ήδη γνωστά ανεσκαμμένα κτίσματα της ρωμαϊκής εποχής στους λόφους. Αφετέρου, η γεωφυσική και ανασκαφική διερεύνηση θα συμβάλλουν στον γενικότερο στόχο της έρευνας που είναι η χαρτογράφηση της ακρόπολης. Η καταγραφή των αρχιτεκτονικών μελών που σώζονται κατά χώραν και προέρχονται από μεγάλα κτήρια κρίνεται επίσης ως εργασία μεγάλης σημασίας για την τεκμηρίωση και την διάσωση των πληροφοριών που αυτά φέρουν. Στο σύνολό του το ανασκαφικό και ερευνητικό πρόγραμμα στην ακρόπολη είναι σημαντικό, γιατί έτσι θα διευκρινιστούν κομβικά τοπογραφικά ζητήματα για την αρχαία πόλη, και μάλιστα για το διοικητικό και πολιτικό της κέντρο, άμεσο ζητούμενο της έρευνας ήδη από την έναρξη των παλαιών ανασκαφών.