Ανασκαφή
στην Ακρόπολη της Αμφίπολης

Η Ανασκαφή

Ερευνητικό πρόγραμμα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών

Τοποθεσία

Στον αρχαίο λόφο της Αμφίπολης…

Ανακοινώσεις

Ιστορία της έρευνας στην Ακρόπολη της Αμφίπολης