Λογότυπο

Νόμισμα: Άρτεμις Ταυροπόλος

Σχεδιαστική απεικόνιση οπισθότυπου αργυρού νομίσματος Αμφίπολης, με την Άρτεμη Ταυροπόλο, του 1ου αι. μ.Χ.
Σχέδιο: Χρ. Αθανασίου.

 

Aργυρό  νόμισμα  Αμφίπολης, 14-37 μ.Χ.
Εμπροσθότυπος: προτομή Τιβερίου
Οπισθότυπος:  Άρτεμις Ταυροπόλος